Litania do świętego Jana Pawła II

(napisał kardynał Joseph Ratzinger 16.04.2005r.)

Kyrie, elejson. alt

Chryste, elejson.

Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się...

Duchu Święty, Boże zmiłuj się...

Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się...

 

Bogurodzico Dziewico,módl się za nami!

 

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się...
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci,
Wielki przyjacielu młodzieży,
altWzorze oddania się Niepokalanej,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych,
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka,
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego,
Orędowniku pokoju,
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć
Nauczycielu modlitwy,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco życia od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć,
Obrońco godności każdego człowieka,
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review