Jubileusz 50-lecia Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

W sobotę 4 marca 2017 r. doradcy życia rodzinnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej mieli okazję do świętowania Jubileuszu pięćdziesięciolecia swojej działalności na Ziemiach Zachodnich. To dzień imienin i rocznica Sakramentu Chrztu świętego Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, kapłana wielce zasłużonego dla świętości małżeństwa i rodziny. Może właśnie dlatego święto św. Kazimierza Metropolita Szczecińsko-Kamieński Ks. abp Andrzej Dzięga, uznał za najbardziej odpowiedni, termin dla tak ważnego wydarzenia.

 Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w Kościele Seminaryjnym Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. W koncelebrze, pod przewodnictwem JE Ks. Abpa Andrzeja uczestniczyli między innymi księża, którzy w minionych latach pełnili posługę jako Diecezjalni Duszpasterze Rodzin; ks. Józef Cyrulik, ks. Krzysztof Cichal, ks. Krzysztof Pokorski.

 W homilii Ks. abp pokrótce nakreślił klimat lat sześćdziesiątych, kiedy to jako odzew na wprowadzenie ustawy o warunkach dopuszczalności przerwania ciąży w kwietniu 1956 roku, powstały pierwsze struktury duszpasterstwa pracowników służby zdrowia. Lekarze i pielęgniarki nie godzili się na zabijanie poczętych dzieci przez co byli szykanowani i zwalniani z pracy. W tych trudnych dla katolików czasach władzy komunistycznej utworzenie tego duszpasterstwa było konieczną pomocą małżeństwom i rodzinom, zwłaszcza w sprawie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Pierwszym opiekunem duszpasterstwa Służby Zdrowia z ramienia Episkopatu został ks. bp. Wilhelm Pluta, duszpasterzem Krajowym ks. dr Kazimierz Majdański a Krajową Instruktorką – Teresa Strzembosz, którą uważamy za prekursorkę Poradnictwa rodzinnego.

 Na zakończenie Mszy świętej ks. Przemysław Pokorski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, odczytał list JE. Bpa Jana Wątroby, w imieniu Rady  ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, której ks. bp jest przewodniczącym. W liście tym wspomina ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, który zachwycił się Świętą Rodziną widząc wiele zagrożeń dla współczesnej rodziny, bronił jej godności, „przez 13 lat kierował Diecezją Szczecińsko-Kamieńską zaszczepiał w kapłanach miłość do rodziny”. Wyraził też wdzięczność „za całe zastępy ludzi Kościoła, troszczących się przez 50 lat o rodzinę na Pomorzu Zachodnim”. Jednocześnie życząc nam wszelkich łask Bożych udzielił swojego błogosławieństwa na dalszą naszą działalność.

 Następnie w Auli papieża Pawła VI odbyła się konferencja pt: Duszpasterstwo Rodzin wczoraj i dziś. Ksiądz dr Aleksander Ziejewski wygłosił referat  pt: Małżeństwo i rodzina w nauce JE. Ks. Abpa. Kazimierz Majdańskiego. Odwołując się do „korzeni, czyli rodziny w której się urodził, wychował i czerpał wzór i siły”, przedstawił trudne doświadczenia okupacji hitlerowskiej, aresztowania, pobyt w wiezieniu we Włocławku młodego wówczas kleryka. Pobyty w obozach Sachsenhausen – Oranienburgu koło Berlina (nr obozowy 29655), i w Dachau koło Monachium (nr obozowy 22829), poddanie pseudomedycznym doświadczeniom ze sztuczną flegmą i cudowne ocalenie dzięki pomocy dwóch pielęgniarzy. Traumatyczne wydarzenia jakie zaistniały w życiu Ks. Abpa Majdańskiego utwierdziły go w posłannictwie służbie na polu małżeństwa i rodziny. Staraniem Ks. abpa został utworzony Instytut Studiów nad Rodziną z siedzibą w Łomiankach, o którym sam założyciel mówił: „Instytut Świecki Życia Konsekrowanego, którego własnym charyzmatem jest całkowite oddanie Świętej Rodzinie, a przez to oddanie – posługa na rzecz odrodzenia i ratowania współczesnej rodziny”.

 Małżeństwo i rodzina były w kręgu zainteresowań ks. abp Majdańskiego od początku jego działalności na terenie naszej diecezji, otaczał rodzinę wielką troską, postawił rodzinę w centrum diecezjalnego programu duszpasterskiego. W swoich przemówieniach i homiliach często mówił o ważności roli matki i ojca
w wychowaniu dziecka w przygotowaniu do życia w rodzinie i społeczeństwie. Odwoływał się do nauczania Soboru Watykańskiego II, mówił o podstawowych wartościach chrześcijańskich, które stanowią imię własne rodziny: „wspólnoty życia i miłości”.

 Przesłanie, papieża Polaka, Jana Pawła II, które wybrzmiało na Jasnych Błoniach
w czasie jego wizyty 11 czerwca 1987 roku w Szczecinie: By rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną zdrową fizycznie i moralnie jest nadal aktualne i potrzebne. To przesłanie wyryte na cokole pomnika św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach ciągle nam o tym przypomina. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy historii wielce zasłużonego w posłudze małżeństwom i rodzinom kapłana oraz końcowego fragmentu broszury „Słuchać Boga by żyć” autorstwa ks. Abpa Majdańskiego a którą (wg ks. prałata) można uznać za jego testament. W tym miejscu należałoby wspomnieć również innych księży biskupów, którzy pełnili funkcję Przewodniczących Rady ds. Rodziny, a swoją posługę spełniali w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jak ks. bp. Wilhelm Pluta, ks. bp. Marian Przykucki czy ks. bp. Stanisław Stefanek.

 Kolejne poruszane tematy to: Duszpasterstwo Rodzin w świetle Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, referat wygłoszony przez ks. mgra lic. Roberta Kaszaka, w którym zostały omówione struktury i zadania duszpasterstwa rodzin, oraz księdza mgra lic. Dominika Szczygielskiego, który poruszył Problemy współczesnych rodzin jako zadanie Duszpasterstwa Rodzin, zeszczególnym uwzględnieniem rozwodów, podając również ich przyczyny, coraz bardziej rozpowszechnionej kohabitacji oraz narastające szczególnie w naszej Archidiecezji urodzenia dzieci pozamałżeńskich i euro-sieroctwa.

 W przerwie miedzy wykładami była możliwość zapoznania się z materiałami archiwalnymi przechowywanymi w Archidiecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego a także wglądu do zapisów w Kronikach Poradnictwa Rodzinnego prowadzonych od początku działalności doradców rodzinnych na terenie obecnej Archidiecezji tj. od roku 1972.

 W referacie pt. Pół wieku poradnictwa Rodzinnego nad Odrą i Bałtykiem, mgr Nauk o Rodzinie, lek. med. Krystyna Piotrowska-Szymala, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego, zaprezentowała rys historyczny początków Duszpasterstwa Rodzin od lat 60, kiedy to tereny obecnej Archidiecezji należały administracyjnie do Diecezji Gorzowskiej. Wskazała na osobę ojca Władysława Siwka TJ (Jezuitę), który posługiwał w parafii św. Andrzeja Boboli, skupiał wokół siebie młodzież akademicką, prowadził dla nich zajęcia z etyki, mówił o świętości życia, był inicjatorem pierwszej w Szczecinie Poradni rodzinnej. Przypomniane zostały osoby Władysławy Sojki, która jako lekarz pediatra uczyła młode matki metod naturalnych kierowania płodnością, lekarki Zuzanny Adamczyk z parafii NSPJ gdzie udzielała porad małżonkom i narzeczonym i Barbary Ozdowskiej, lekarza ginekologa, która pomagała ratować poczęte dzieci. Pierwsze szkolenie podstawowe przyszłych instruktorów poradnictwa odbywało się indywidualnie w Szczecinie lub w Gorzowie w latach 1967-68, a od roku 1970 na terenie Szczecina rozpoczęło się szkolenie grupowe dla osób wytypowanych przez poszczególne parafie. Kurs kończył się sprawdzianem i indywidualną rozmową na temat etycznej podbudowy wiadomości z dziedziny biologii i fizjologii oraz wręczeniem odpowiedniego zaświadczenia z Kurii Gorzowskiej uprawniającego do służby w Parafialnym punkcie poradnictwa rodzinnego. Przygotowane osoby podjęły służbę niemal we wszystkich parafiach w punktach poradnictwa rodzinnego dzieląc się z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zdobytą wiedzą i doświadczeniem na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, szkoliły kolejnych doradców, udzielały porad małżeństwom i rodzinom w problemach życiowych, mówiły o godności życia ludzkiego od poczęcia i prowadziły akcje w obronie życia dzieci nienarodzonych.

Wiedza dotycząca fizjologii kobiety oparta na naukowych podstawach obserwacji naturalnych wskaźników płodności oraz życia zgodnego z Nauką Kościoła, dawała radość z pożycia małżeńskiego i spokój sumienia, co z pewnością chroniło małżonków przed podjęciem decyzji o rozwodzie.

 Obecnie przygotowanie doradców odbywa się w ramach Studium Życia Rodzinnego w blokach tematycznych: Lider Szkoły dla narzeczonych, Kurs na Nauczyciela NPR, Formacja duchowa i Szkoła dla Rodziców. Zajęcia przygotowują doradców do pracy na bazie warsztatów, co niejako wymusza aktywny udział narzeczonych. Prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie pracowników naukowych Us Wt wydz. Nauk o Rodzinie, dr n. hum. Grażynę Kowalczyk, dr n. hum. Martę Komorowską Pudło, dr n. med. Iwonę Rawicką, oraz instruktorów NPR (Naturalnego Planowania Rodziny).

 Inne zadania Duszpasterstwa Rodzin to kształtowanie prawidłowych postaw prorodzinnych, ukazywanie potrzeby towarzyszenia dziecku z wielką miłością i akceptacją od poczęcia, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i problemów wychowawczych. Przywołane zostały ważne wydarzenia w minionym półwieczu jak wizyta państwa Billings, wizyta papież Jana Pawła II i wręczenie Księgi Życia gdzie zostało wpisanych 234 dzieci uratowanych od aborcji, poświęcenie pomnika Pamięci Dzieci Nienarodzonych, Kongres o Szczęśliwą Rodzinę, Otwarcie Okna Życia czy Jubileusz 25–lecia Szkoły Rodzenia z Bogiem im prof. Władysława Fijałkowskiego.

 Doradcy uczestniczą czynnie w Marszach dla Życia, czytają Pismo święte w ramach Maratonu biblijnego, prowadzone są kolejne edycje Szkoły Dobrych Żon. Od kilku lat w ostatnią sobotę maja jedziemy do Sanktuarium w Trzebiatowie gdzie modlimy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Macierzyństwa. Organizowane są parafialne festyny rodzinne, Msze święte jubileuszowe sakramentu małżeństwa. Jedne z ostatnich inicjatyw to Dzień zakochanych małżeństw i narzeczonych w Dekanacie Dębno i Randka małżeńska w Dekanacie Świnoujście, gdzie obok uroczystej Eucharystii z odnowieniem przyrzeczeń Małżeńskich jest głoszona konferencja a potem obiad, a ostatnio nawet bal Walentynowy.

 Współpracujemy z różnymi instytucjami i wspólnotami działającymi na terenie naszej Archidiecezji, ostatnio powstałe to Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR i Spotkania Rodziców po Stracie dziecka Obecnie w 36 dekanatach, (w których jest 274 parafii) funkcjonują 104 Poradnie Życia Rodzinnego w których posługuje 171 doradców. Wszyscy doradcy posiadają aktualną Misję, dokument nadany przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę, uprawniający do posługi poradni. Zdecydowaną większość doradców stanowią kobiety. Jeśli chodzi o poziom wykształcenia to najwięcej jest osób z wyższym wykształceniem - 67, 3%. Są to lekarze, pielęgniarki, położne, pedagodzy, psycholodzy absolwenci ISNAR-u, UKSW, US WT wydziału Nauk o Rodzinie Wiekowo najliczniejszą grupę bo 36, 9%, stanowią doradcy w wieku 51 – do 60 lat, oraz w wieku 61 i więcej lat tj. 27, 5%, następnie 24, 4 %w wieku pomiędzy 41 do 50 roku życia. Grupa najmłodszych doradców od 30 do 40 lat to 10% wszystkich doradców. Według stażu posługi w poradnictwie ze stażem 25 i więcej lat jest 61 osób.

 Przywołane zostały też postaci osób zasłużonych, które odeszły na służbę do Pana; jak śp. Jadwiga Krasuska, śp. Teodozja Sikora, śp. Janina Mituta, śp. Jadwiga Teresa Łosiewicz.

 Również inne zasłużone osoby śp. Michał Plater-Zyberk, śp. Zbigniew Szymański, dr n. med. PAM-u i prof. zw. UKSW, poseł na Sejm III kadencji, założyciel Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa a żyjących Edmund Bilicki Senator RP I Kadencji, Współorganizator Szczecińskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, odznaczony tytułem „Zasłużony dla Miasta Szczecina”, Doradca rodzinny posługujący przez wiele lat w poradni parafialnej NSPJ.

 Zaprezentowano nazwiska ponad 60 osób, które przepracowały w poradnictwie 25 i więcej lat. To armia ludzi wykształconych specjalistów w różnych dziedzinach, zaangażowanych w służbę narzeczonym, małżonkom i rodzinom. Właściwie uformowani, w większości obecni w różnych ruchach i stowarzyszeniach pozarządowych i wspólnotach. Służą ofiarnie i bezinteresownie, są otwarci na potrzeby ludzi z różnymi, nieraz trudnymi do rozwiązania problemami.

 Trudno jest w krótkim referacie przedstawić pół wieku działalności, nie da się przedstawić wszystkich, którzy posługują w poradnictwie rodzinnym. Każdy w rożny sposób oddaje cząstkę swojej wiedzę, doświadczenia i wielkie serce dla sprawy której na imię TROSKA O RODZINY.

 Na zakończenie JE. Ks. Abp Andrzej Dzięga wygłosił słowo zwieńczające całą uroczystość, wyraził swoje uznanie dla doradców rodzinnych i wielkiego dzieła, które realizują. Udzielił nam błogosławieństwa na dalsze lata posługiwania małżeństwom i rodzinom.

 Wszyscy zostali zaproszeni na obiad w seminaryjnym refektarzu, gdzie przy smacznym obiedzie doradcy seniorzy wspominali dawne czasy, cieszyli się wzajemną obecnością i z troska mówili o przyszłości Duszpasterstwa rodzin poradnictwa rodzimego

 Opracowanie: Krystyna Piotrowska-Szymala
 Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review