Krzyże Zasługi – dla zasłużonych doradców życia Rodzinnego

W dniu 28 czerwca w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie na zakończenie uroczystej Eucharystii z okazji jubileuszu 45 rocznicy utworzenia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskie, odbyła się  ceremonia wręczenia min.  nagrody Krzyża Zasługi  dla Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego, osobom  zasłużonym na  polu Poradnictwa rodzinnego.

Szczecińska Kapituła Katedralna pod przewodnictwem Prepozyta Ks. bp. Henryka Wejmana,  przyznała nowo ustanowione  odznaczenie  wieloletnim doradczyniom  życia rodzinnego: Zofii Lidii Sadłowskiej oraz  Jadwidze Marii Hauzer*.  Służąc Kościołowi w ramach Poradnictwa  Rodzinnego ponad  40 lat  odznaczyły się one wiernością Ewangelii  Chrystusowej a ich zaangażowanie, poświęcenie  i bezinteresowna służba narzeczonym w przygotowaniu do  Sakramentu małżeństwa i do życia w rodzinie, pomoc małżonkom i rodzinom, obrona życia dzieci od poczęcia, jest nieocenionym wkładem w troskę o świętość małżeństw i rodzin oraz budowanie Kościoła nad Odrą i Bałtykiem. Ich  dotychczasowe życie  i posługa jest niewątpliwie wyrazistym świadectwem miłości Boga i naszej Ojczyzny.  Za swoją działalność w pełni zasłużyły na takie uhonorowanie.  W imieniu wszystkich doradców życia rodzinnego posługujących  na terenie naszej Archidiecezji  serdecznie  gratulujemy naszym koleżankom doradczyniom
 i życzymy im Bożego   błogosławieństwa i radości na dalsze lata życia.

Krystyna Piotrowska-Szymala
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

* Jadwiga Maria Hauzer  z powodu niedyspozycji nie brała udziału  w uroczystości, odznaczenie otrzyma w kościele parafialnym.
Informacje o życiu i działalności  Zofii Lidii Sadłowskiej i Jadwigi Marii Hauzer zamieszczono na stronie: www.poradnictwo.szczecin.pl w zakładce Dla doradców – zasłużeni dla poradnictwa

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review