Spotkanie opłatkowe 2018 - notatka

W niedzielę, 14 stycznia 2018 r. doradcy życia rodzinnego  posługujący  w Parafialnych Poradniach Życia Rodzinnego  na terenie naszej Archidiecezji, spotkali się na kolejnym dniu skupienia. Uroczystej Eucharystii  sprawowanej  w kościele parafialnym Niepokalanego Serca NMP  na osiedlu Słonecznym   przewodniczył ks. dr Przemysław Pokorski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin   oraz ks. prałat  kan.  Henryk Silko,  Kustosz Sanktuarium   Matki  Bożej Fatimskiej. Dalszy ciąg spotkania odbył się  w Domu Pielgrzyma Tootus Tuus . Po  przywitaniu  i  złożeniu życzeń przy łamaniu się opłatkiem,  ksiądz Dyrektor  WDR wręczył  obecnym doradcom Misje uprawniające do dalszego pełnienia posługi  w poradniach parafialnych na okres kolejnych trzech lat. Pozostałym nieobecnym doradcom Misje zostaną  wręczone przez  księży proboszczów parafii, przy których pełnią swoją  posługę. Misja jest   błogosławieństwem udzielonym doradcom przez Metropolitę   JE ks. abpa Andrzeja Dzięgę, " na ważną  posługę przygotowania narzeczonych do odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz umacniania świętości życia rodzinnego w Kościele nad Odrą i Bałtykiem".

 Kolejnym punktem spotkania była konferencja nt. „Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na życie i rozwój człowieka”, wygłoszona przez  dr Grażynę Kowalczyk, pracownika  naukowego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – Katedra Nauk o Rodzinie. Posługując się  prezentacją multimedialną prelegentka przedstawiła treści obejmujące  wiedzę naukową, medyczną, psychologiczną, teologiczną i praktyczną  dotyczącą inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna to kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności i rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób. Od urodzenia posiadamy emocje i kierujemy się uczuciami. Życie człowieka jest cudem, jest darem, o który trzeba dbać, jest najwyższą wartością, jest też zadaniem.  Życie jest nauką i zdobywaniem doświadczeń, również poprzez błędy, z których należy  wyciągać wnioski. Żeby przeżyć życie godnie i szczęśliwie należy podjąć wysiłek stałej pracy nad sobą, nad swoimi wadami. Poznawanie i rozumienie swoich uczuć, jest możliwe dzięki wsparciu łaski  Bożej oraz  działania Duch Świętego. Każdy  powinien zadbać o swoje uczucia i emocje, nauczyć się  je rozpoznawać aby  podejmować właściwe  decyzje i wybory. Jednym ze sposobów aby uzyskać taki cel jest  codzienny rachunek sumienia, modlitwa  i kontemplacja, która daje wgląd w siebie i swoje postępowanie. Podejmijmy więc trud rozwoju i dążenia do świętości  odpowiadając na Boże wezwanie" świętymi  bądźcie  jak Ja jestem święty". W trakcie spotkania dołączył do nas ks. kan. dr Krzysztof Cichal, długoletni Duszpasterz Rodzin. 

Po odśpiewaniu kilku kolęd i wspólnym posiłku  duszpasterze udzielili nam  pasterskiego błogosławieństwa  na dalszą  służbę . 

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
lek.med. Krystyna Piotrowska-Szymala

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review