Notatka – Rekolekcje Wielkopostne Doradców Życia Rodzinnego 2018

Napełnieni Duchem świętym - to wiodący temat rekolekcji wielkopostnych doradców życia rodzinnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, które odbyły się w dniach 16-18 marca 2018 r.

Jak co roku gościła nas siostra Miriam w Domu Pielgrzyma „Totus Tuus” na osiedlu Słonecznym w Szczecinie.

 

Okres Wielkiego Postu jest okazją do zatrzymania się w biegu codziennych zajęć, dokonania pewnych refleksji odnośnie sposobu naszego życia, myślenia, działania. Wyciszenie, oddalenie od domu i bliskich osób stanowią sprzyjające warunki do pogłębienia relacji z Panem Bogiem. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali uwrażliwia na ból i cierpienie drugiego człowieka a jednocześnie ukazuje nam pokorę i posłuszeństwo Jezusa. Jezus rozumie nas we wszystkim bo przyjął nasz ból i nasze cierpienie. Rekolekcjonista, ksiądz Rafał Szutra*, który głosił nam katechezy zwrócił też uwagę na uniżenie Maryji. Od momentu Zwiastowana po śmierć Jezusa, Maryja nieustannie towarzyszy Synowi, Jej serce jest stale zjednoczone z sercem Jezusa. Gdy przeżywała Zwiastowanie zmieszała się , przestraszyła ale przyjęła postawę „Służebnicy Pańskiej”. Również wydarzenie „zgubienia się” 12 – letniego Jezusa i nie rozumienie do końca Jego zachowania pokazuje jej pokorę wobec mądrości Jezusa . Upokorzona Maryja w miłości zachowuje wszystko w swoim sercu. Jako Matka Boga całym życiem wielbi Go, zna swoje miejsce i swoją godność. Ona ma moc Ducha świętego, Ona też wyprasza łaskę przemiany wody w wino dla nowożeńców w Kanie Galilejskiej . Tak samo obecnie wyprasza i dla nas wszelkie łaski, kiedy zanosimy modlitwy do Boga przez Jej wstawiennictwo.

Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób zranieni, w tę przestrzeń naszych słabości i naszą pustkę wchodzi Duch święty ze swoimi darami . Dzieje sie tak zwłaszcza kiedy przygotowujemy się do Sakramentu pojednania, kiedy wyrażamy swoją skruchę stając przed Bogiem w prostocie serca, w Prawdzie o nas samych. Kiedy stawiamy sobie pytanie: w którym miejscu skrzywdziłem drugiego człowieka.
A wszystko po to by nauczyć się z czystym sercem oddawać chwałę Panu Bogu – bo po to przecież żyjemy.

Kontynuacją wyżej wymienionego tematu była konferencja pt: „Dary, charyzmaty i owoce Ducha świętego na nowo odkryte” , którą wygłosiła Agnieszka Szewczyk** wieloletni Lider Odnowy w Duchu świętym naszej Archidiecezji. Zachęciła nas do zaprzyjaźnienia się z Duchem świętym na co dzień i do ścisłej z Nim współpracy. O Duchu świętym przypominamy sobie zwykle, gdy w naszym życiu nastąpi jakieś zamieszanie, trudności, problemy. Szczególnie w sytuacjach gdy kończą się nasze możliwości - tam zaczyna działać Duch święty . Prelegentka w sposób uporządkowany przedstawiła nam podział Darów Ducha świętego – na hierarchiczne, osobiste, charyzmatyczne a te ostatnie jeszcze na indywidualne i zbiorowe. W sposób prosty i zrozumiały zaprezentowała poszczególne Dary Ducha świętego wskazując na ich wykorzystanie w codziennym życiu. Oprócz głównych darów; Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności i Bojaźni Bożej wspomniała o darach szczególnych dla osób wybranych do posługi w Kościele jak np. Dar języków, Dar upominania z miłością. Czasem są to dary do bardzo prostej , zwyczajnej posługi. Istotne są też owoce działania Ducha świętego, są one wymienione w Piśmie świętym w liście do Galatów(Ga.22-23) a są to: miłość , radość, pokój , cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie- po tych owocach między innymi można poznać Uczniów Jezusa, również w czasach obecnych.

Podczas rekolekcji towarzyszyła nam Ikona Maryi Niosącej Ducha - Pneumatofora, napisana przez Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Szczecinie. Jesteśmy wdzięczni kapłanom, którzy zaangażowali się w prowadzenie naszych rekolekcji, za głoszenie Słowa Bożego, za sprawowane Eucharystie, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Sakrament Spowiedzi i rozmowy duszpasterskie. Nad całością i sprawnym przebiegiem czuwał ks. Przemysław Pokorski , Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

Ubogaceni czasem spędzonym razem na modlitwie z ufnością i nadzieją będziemy czekać na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Opracowanie: Krystyna Piotrowska-Szymala

* Duszpasterz Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych „Przymierze Miłosierdzia” w Szczecinie
** Polska uczona, ekonomistka, prof. zw. Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydz. Nauk Ekonomicznych
 i Zarządzania US, autorka wielu publikacji naukowych - Wikipedia

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review