Etapy Przygotowania

Kościół ogrania szczególną troską duszpasterską małżeństwo i rodzinę. Wychodzi naprzeciw ludziom wyrażającym wolę zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz wszystkim tym, którzy mogą w przyszłości wybrać powołanie do życia w małżeństwie. Czyni to nie po to, aby utrudnić wiernym życie, ale dlatego, że uważa małżeństwo za cenny skarb, ustanowiony przez samego Boga.

Przygotowanie małżeństwa jest długim procesem, rozpoczynającym się już właściwie od początku naszego życia. Wyróżnia się w nim następujące etapy:

 

Przygotowanie dalsze

Polega ono na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i na osiąganiu cnót, które są niezbędne w życiu małżeńskim i rodzinnym. Przede wszystkim chodzi o [1]:

 • doskonalenie własnego charakteru;
 • szacunek dla każdej zdrowej wartości ludzkiej;
 • umiejętność współżycia z innymi;
 • zrozumienie i rozpoznanie swojego powołania;
 • szacunek do czystości;
 • odpowiednią postawę wobec własnej rodziny i instytucji małżeństwa.

Przygotowanie dalsze odbywa się przede wszystkim w rodzinie. Rodzice poprzez własny przykład ukazują dzieciom oblicze małżeńskiej miłości. W rodzinie uczymy się kochać, wyzbywamy się egoizmu, tutaj kształtuje się nasze powołanie i nasza religijność.

Ważną rolę w przygotowaniu dalszym odgrywają także: szkoła (w tym katechizacja) oraz grupy rówieśnicze.

Przygotowanie bliższe

Dotyczy młodzieży ponadgimnazjalnej. Wymaga uwzględnienia następujących zadań [2]:

 • pogłębienie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie, z uwzględnieniem szerzonych dziś fałszywych teorii i poglądów;
 • przysposobienie do społecznego życia w grupie rodzinnej, do współodpowiedzialności i współpracy, do współdziałania z łaską przez kształtowanie moralnych i religijno – społecznych cnót i postaw młodzieży oraz zwalczanie wad i nałogów ciążących na dzisiejszym życiu;
 • wprowadzenie w głębsze życie kultyczne tj. we wspólną modlitwę i życie sakralne.
Przygotowanie bliższe realizowane jest w naszej diecezji w formie katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie), która powinna obejmować przynajmniej 10 spotkań.

Przygotowanie bezpośrednie

Dotyczy narzeczonych. Jego celem jest przygotowanie ich do świadomego i w pełni wolnego złożenia daru z siebie współmałżonkowi, w obliczu samego Boga.

Przygotowanie bezpośrednie obejmuje:

 • Spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej
Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Jeżeli ślub ma się odbyć w innej parafii wymagana jest do tego zgoda proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.
 • Udział w katechezach przedślubnych

 

Są to spotkania z zakresu teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego i liturgii Sakramentu Małżeństwa.
 • Udział w spotkaniach w Parafialnej Poradni Rodzinnej
Spotkania poruszają problematykę odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. Powinny być one prowadzone w odpowiednich odstępach czasu, aby umożliwić praktyczną naukę metod naturalnego planowania rodziny [3].
 • Spowiedź przedślubna
Jest to szczególny moment na drodze przygotowań do Sakramentu Małżeństwa – intymne spotkanie z Bogiem – Tym, który przebacza, umacnia, daje łaskę do trwania w MIŁOŚCI.

Drodzy Narzeczeni postarajcie się o godne przeżycie tej chwili, o uświadomienie sobie całego dobra, które otrzymujecie od Boga, ale także odkrycie Waszych grzechów, słabości i ich źródeł.

Może jest w życiu ktoś komu jeszcze nie przebaczyliście, może nosicie w sercu poczucie głębokiego skrzywdzenia, czy wręcz nienawiści, być może wstydzicie się własnych upadków, macie poczucie, że Wasza wiara osłabła – pozwólcie, aby Chrystus ogarnął Wasze troski, niepokoje, problemy. Wypowiedzcie je przed Tym, który wszystko może. On sam powiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale Ci, którzy się źle mają”[4].

Narzeczeni powinni przystąpić do Sakramentu Pojednania i Pokuty przynajmniej dwukrotnie – na początku podjętych przygotowań i dzień przed ślubem.[1] Por. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2003r.

[2] Ks. Jerzy Buxakowski, „Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin”, Bernardinum, Pelplin 1999, s. 382.

[3] Por. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2003r.

[4] Mt 9,12

[5] Dyrektorium Rodzin, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2003r.

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review