„Szkoła dla narzeczonych” – szkolenie liderów

AUTORSKI PROGRAM
„Szkoła dla narzeczonych” – szkolenie liderów
Autor: Grażyna Kowalczyk 

Dr nauk humanistycznych. Absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną. Ukończone studia doktoranckie z psychologii rodziny. Ukończone studia podyplomowe z zakresu profilaktyki uzależnień. Certyfikat ukończenia cyklu szkoleń w zakresie promocji zdrowia i wychowania seksualnego. Certyfikat w zakresie wspomagania w rozwoju – Ośrodek Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji w Lublinie. Wieloletni doradca i terapeuta rodzinny. Wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział teologiczny i Wydział Humanistyczny). Wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Autorka wielu programów takich jak „Szkoła dla narzeczonych”, „Szkoła umiejętności wychowawczych dla rodziców”, itp. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy - uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej wystawione przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończony program terapeutyczno - szkoleniowy autorstwa Simontona, upoważniający do pracy z osobami dotkniętymi ciężkimi chorobami oraz z członkami ich rodzin.

 „Współczesny świat udowadnia, że bardziej niż kiedykolwiek koniecznym staje się, przygotowanie młodych ludzi do małżeństwa i życia rodzinnego. W niektórych krajach są jeszcze rodziny, które według dawnych zwyczajów, same troszczą się o przekazywanie, młodym ludziom tych wartości, które odnoszą się do życia małżeńskiego i rodzinnego, poprzez stopniowe wychowanie i wprowadzanie w te problemy. Jednakże zmiany, które dokonały się w łonie, prawie wszystkich, współczesnych społeczeństw, wymagają tego, ażeby nie tylko rodzina, ale także społeczeństwo i Kościół podjęły wysiłek odpowiedniego przygotowania młodych do odpowiedzialności za ich własne jutro. Wiele negatywnych zjawisk, na które skarżą się dziś rodziny, wypływa z faktu, że w nowych sytuacjach młodzi nie tylko tracą z oczu właściwe widzenie hierarchii wartości, ale i z tego, że nie maja już pewnych kryteriów postępowania, nie umieją sprostać nowym trudnościom ani ich rozwiązać. Doświadczenie jednak uczy, że młodym ludziom dobrze przygotowanym do życia rodzinnego udaje się to na ogół lepiej niż innym” /FC 66/.

Kodeks Prawa Kanonicznego w oparciu o istniejącą w Polsce praktyką duszpasterską i wskazaniami Adhortacji Apostolskiej papieża Jana Pawła II „Familiaris Consortio”, nakłada obowiązek przygotowania młodych do małżeństwa miedzy innymi poprzez ich uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich (minimum 10 spotkań) oraz w spotkaniach bezpośrednio poprzedzających zawarcie małżeństwa sakramentalnego.

Instrukcja Episkopatu Polski „O przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim” podaje, że „Religijna formacja młodych ludzi, powinna być uzupełniana w odpowiednim momencie i na miarę konkretnych potrzeb, przygotowaniem do życia we dwoje. Przygotowanie to, ukazując małżeństwo jako, relację międzyosobową mężczyzny i kobiety, relację, która winna być stale rozwijana, pobudzi do pogłębienia problemów płciowości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa i związanej z tym podstawowej wiedzy medyczno-biologicznej. Skłoni również do bliższego za[poznania się z właściwymi metodami wychowania dzieci, ułatwiając także nabycie podstawowych elementów potrzebnych w uporządkowanym prowadzeniu rodziny”.

Powyższa Instrukcja, zaleca, aby zapraszać do pomocy ludzi świeckich (pedagogów, psychologów, lekarzy), którzy posiadają należyte przygotowanie i misję kanoniczną. „Katolicy świeccy, dobrze prowadząc konferencje i posiadając umiejętność oddziaływania formacyjnego nie tylko przekazują fachową wiedzę, ale wywierają dodatni wpływ swoim świadectwem wiary”.

Autorski program opracowany został na potrzeby osób pracujących w poradniach rodzinnych (przedmałżeńskich), i jego głównym założeniem jest ujednolicenie przekazywanej wiedzy na spotkaniach z narzeczonymi.

Program może być wykorzystywany przez lidera posiadającego certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć z narzeczonymi, wyłącznie dla potrzeb spotkań z narzeczonymi w ramach przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Żadna część programu nie może być przekazywana osobom, które nie posiadają świadectwa ukończenia kursu lidera, jak również nie może być wykorzystywana dla kształcenia liderów.

Adresat:

  • Osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, absolwenci  Studiów nad Rodziną, także osoby posiadające doświadczenie w pracy z rodziną i na rzecz rodziny, lub towarzyszą małżonkom m.in. doradcy życia rodzinnego, liderzy i animatorzy wspólnot prorodzinnych, katecheci, kapłani.

Forma prowadzenia zajęć:

  • Warsztaty
  • Ćwiczenia
  • Teoretyczne podsumowanie

Liczba uczestników: 

  •  25 osób w jednej grupie - w wyjątkowej sytuacji 30 osób.

Uprawnienia:

  • Autorski certyfikat uprawniający do realizacji programu w pracy
    z narzeczonymi.
  • Uprawnienia do korzystania z materiałów autorskich, stanowiących załącznik do programu.

Liczba godzin: 60

Finansowanie: z ofiar składanych przez uczestników kursu 150,00 – 180,00 zł
                           (w zależności od liczby uczestników)

CZĘŚĆ PIERWSZA
PRZYGOTOWANIE WŁASNE, DO PEŁNIENIA FUNKCJI LIDERA 
W „SZKOLE DLA NARZECZONYCH”

Pierwsza część szkolenia w wymiarze 10 godzin zakłada pracę nad formowaniem osobistej postawy wobec zadań wynikających z prowadzenia katechez przedmałżeńskich. Uczestnicy podejmą próbę rozpoznania własnych cech osobowościowych i predyspozycji do roli lidera. Zapoznają się z niezbędnymi wymogami w zakresie wiedzy merytorycznej i metodycznej do prowadzenia spotkań z narzeczonymi. Zapoznają się z podstawowymi zasadami pracy z grupą. Odbędą podstawowy trening interpersonalny.

CZĘŚĆ DRUGA
MERYTORYCZNA I METODYCZNA ZAWARTOŚĆ PROGRAMU
„SZKOŁY DLA NARZECZONYCH”

W drugiej części zajęć uczestnicy zapoznają się z merytoryczną zawartością programu katechez przedmałżeńskich oraz uczą się metodyki prowadzenia zajęć w obszarze poszczególnych tematów. Każdy z wymienionych poniżej tematów zostanie z uczestnikami szkolenia, przepracowany (z zastosowaniem właściwych narzędzi metodycznych) oraz podsumowany wiedzą merytoryczną niezbędną do przekazania na spotkaniach z narzeczonymi. Całość zakończy podanie podstawowej literatury.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

1. Narzeczeństwo 

2. Czy kocham prawdziwie? 

3„Ja....ślubuję Tobie....”. 

4.  Sakrament małżeństwa w aspekcie teologicznym

      Proponuje się, aby ten temat przeprowadzony został przez kapłana. 

5. Małżeństwo, to swoiste „dzieło sztuki” 

6. System wartości – fundamentem budowania małżeńskich i rodzinnych relacji. 

7. Miłość małżeńska 

8. Nie chce cię zmieniać, chcę cię poznawać i rozumieć 

9. Jedność duszy i ciała 

10.  Konflikty-integracją czy dezintegracją związku małżeńskiego.

11. Odpowiedzialne rodzicielstwo 

12. Odpowiedzialne rodzicielstwo” – rola matki i ojca w prenatalnym okresie życia dziecka, w czasie porodu i w czasie bezpośrednim po porodzie. 

13. Odpowiedzialne rodzicielstwo - wychowanie szansą realizowania rodzicielskiego powołania.

Dodatkowe informacje i zapisy: Krystyna Piotrowska-Szymala tel.: 601 369 801
poczta e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review