Spotkanie dziękczynne 2 czerwca 2013r.

Czerwiec jest miesiącem podsumowania roku działalności duszpasterskiej na polu poradnictwa rodzinnego. Jest to też okazja do podziękowania doradcom życia rodzinnego za trud zaangażowania w służbę dla małżeństw i rodzin, za przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa i do życia w małżeństwie i rodzinie. W ramach spotkania dziękczynnego, które odbyło się w Niedzielę dziękczynienia w Domu Pielgrzyma Totus Tuus przy Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NPM, na Oś. Słonecznym, doradcy życia rodzinnego wysłuchali konferencji pt.: Dlaczego NIE eutanazji. Opieka paliatywna lekiem na ból odchodzenia.

Czytaj więcej...

Apel do polskich katolików

Diakonia Życia zachęca do modlitwy

27 kwietnia minie kolejna bolesna rocznica uchwalenia w 1956 roku – w warunkach komunistycznego terroru – ustawy aborcyjnej. Skutki tej zbrodniczej ustawy obowiązującej aż do 7 stycznia 1993 roku, okazały się niezwykle tragiczne dla naszego narodu: okrutna śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, obciążenie wielkim grzechem sumień ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy…

 

Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu za anulowanie zbrodniczej ustawy aborcyjnej, dziękujemy za rosnący w całym społeczeństwie szacunek wobec życia poczętych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II uznawanego za największego na świecie obrońcę człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, za rosnące szeregi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dziękując Wszechmocnemu Bogu za błogosławieństwo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej polskiej ziemi wskutek zanegowania V Przykazania Bożego „Nie zabijaj!”: śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.

Czytaj więcej...

Echo rekolekcji wielkopostnych Doradców Życia Rodzinnego 23 – 25 marzec 2012 roku

Przebrzmiały dzwony obwieszczające Zmartwychwstanie Chrystusa, cieszymy się pustym grobem i nadzieją na spotkanie z naszym Zbawicielem a ja powracam myślą do spotkania ze św. Józefem podczas wielkopostnych rekolekcji.

Okres Wielkiego Postu to czas oczekiwania na najważniejsze dla chrześcijanina wydarzenie w roku liturgicznym jakim jest Święte Triduum Paschalne. To czas zatrzymania się i spojrzenie na swoje życie z bożej perspektywy, w świetle czytań na ten czas przeznaczonych. To podsumowanie naszego życia duchowego, przeglądu, który prowadzi nas w głąb samego siebie a jednocześnie prowadzi nas do Boga. Czas zbierania sił, aby stawiać czoło pokusom, zostać oczyszczonym, uzdrowionym, czas podejmowania postanowień, które nas ubogacą i uzdolnią do miłości siebie i bliźniego.

Jest to dobry okres na pogłębienie formacji duchowej w ramach rekolekcji zamkniętych. Krótkie chwile oderwania się od codziennych spraw i obowiązków umożliwia szczególne otwarcie się na działanie łaski Bożej. Jak każdego roku w okresie oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela doradcy życia rodzinnego uczestniczyli w skupieniu wielkopostnym, aby nabrać sił do służby drugiemu człowiekowi w Poradniach Rodzinnych naszej Archidiecezji.

W Archidiecezjalnym Domu Pielgrzyma Totus Tuus gościny udzieliła nam siostra Miriam, a rozważania duchowe prowadził ks. kan. mgr Józef Cyrulik.

Czytaj więcej...

Skupienie Wielkopostne Doradców Życia Rodzinnego Rejonu Stargardu Szczecińskiego 18 marca 2012

W IV niedzielę Wielkiego Postu w parafii p.w. św. Józefa przy kościele św. Jana Chrzciciela w Stargardzie Szczecińskim odbyło się spotkanie Doradców Życia Rodzinnego z Rejonu Stargardu, który obejmuje pięć Dekanatów: Drawno, Choszczno, Stargard Wschód, Stargard Zachód i Suchań.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza święta w Kaplicy Klasztornej Zakonu księży Chrystusowców a przewodniczył jej ksiądz proboszcz dr Jarosław Staszewski TChr. Eucharystię sprawował w intencji Doradców Życia Rodzinnego z Rejonu Stargardu, naszych bliskich i rodzin oraz osób do których Bóg posyła nas w służbie na rzecz małżeństw i rodzin.

 

Czwarta niedziela Wielkiego Postu jest nazywana niedzielą radości. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów rozpoczynających jej liturgię; „Raduj się Jerozolimo” i zachęca tych, którzy się smucą do cieszenia się zapowiedzią radości płynącej z pustego grobu i Zmartwychwstania Syna Bożego, posłanego nam przez Boga Ojca w swoim wielkim miłosierdziu dla naszego zbawienia. Jest też pragnieniem nieba w sercu udręczonego człowieka.

Czytaj więcej...

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review