Odeszła do Domu Pana Dama Wielkiego Orderu Świętego Ottona

W dniu 28 lutego br. odeszła na wieczną służbę do Domu Ojca, Zofia Plater-Zyberk. Osoba Wielkiego Serca i Wielkiego Ducha, wielce zasłużona dla Duszpasterstwa Rodzin, a w szczególności dla Poradnictwa Rodzinnego na Pomorzu Zachodnim

Msza pogrzebowa w kościeleUroczysta Msza pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Wejmana, została odprawiona 9 marca w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Pocztowej. Na terenie tej parafii Zmarła mieszkała od czasu przyjazdu do Szczecina.

Przed rozpoczęciem Eucharystii, licznie zgromadzeni wokół trumny i najbliższej rodziny, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, dawni współpracownicy, członkowie Wspólnoty Miłości Miłosiernej, Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej, Doradcy życia rodzinnego, odmówili Modlitwę Różańcową za duszę śp. Zofii Plater-Zyberk. Syn - Zbigniew odczytał życiorys śp. Zofii,  jednocześnie przypominając wspólną działalność obojga rodziców, również męża Zofii - Michała.

Pogrzeb na CC w Szczecinie

Przy trumnie był wystawiony Wielki Order Świętego Ottona, który śp. Zofia otrzymała z rąk Metropolity Szczecińsko–Kamieńskiego abpa Andrzeja Dzięgi 28 czerwca  2015 r. Ksiądz Arcybiskup, wręczając Zofii to zaszczytne odznaczenie powiedział, że ma ona prawo do używania tytułu Damy Wielkiego Orderu Świętego Ottona. Uroczystą Mszę świętą pogrzebową koncelebrował ks. bp Henryk Wejman w otoczeniu księży, którzy współpracowali z Zofią jako Diecezjalną Doradczynią; min. ks. prałat kan. Józef Cyrulik, ks. kan. Krzysztof Cichal, ks. prałat kan. Henryk Ozga. Ks. bp Henryk w swojej homilii podkreślił ogromną wartość całokształtu działalności małżonków, a następnie samej Zofii w zmieniających się okolicznościach na przestrzeni ponad 40 lat służby na rzecz małżeństwa i rodziny na terenie naszej Archidiecezji. Podkreślił odwagę i męstwo, którego niewątpliwie wymagała służba dla Kościoła, zwłaszcza w czasach komunistycznych.  Na zakończenie, przed modlitwą ostatniego pożegnania, ks. prob. Grzegorz Nogal SJ odczytał list kondolencyjny, przysłany przez bpa Stanisława Stefanka, Członka Prezydium Papieskiej Rady Rodziny i wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, który w latach 1080-96 pełnił funkcję biskupa pomocniczego w naszej archidiecezji (obecnie biskup łomżyński - senior). Krystyna Piotrowska-Szymala, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego, odczytała list kondolencyjny przesłany z Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, podpisany przez ks. Przemysława Drąga, Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP oraz Beatę Choroszewską, Krajową Doradczynię Życia Rodzinnego, a następnie w ciepłych słowach pożegnała śp. Zofię w imieniu Doradców życia rodzinnego naszej archidiecezji. Wspomniała m.in, jak pięknie Zosia mówiła o miłości, zwłaszcza miłości małżeńskiej, o wierności współmałżonkowi, o dochowaniu przysięgi małżeńskiej, o czystości i jedności mimo napotykanych trudności, o umiejętności słuchania drugiego człowieka i o tym, że miłość nie ma końca. Była wierna wyznawanym ideałom, Panu Bogu, współmałżonkowi, podjętym wyzwaniom, rzetelnie wypełniała to, czego nauczała. Charyzmat służby drugiemu - to dar darmo otrzymany i nie możemy go zatrzymać tylko dla siebie, lecz  ma on być przekazywany dla innych, dla ubogacenia wspólnoty Kościoła, żeby Miłość Boża rozlewała się po świecie również przez owoce miłości małżeńskiej - to było przesłanie małżonków Zofii i Michała. Zofia mówiła, że nasza postawa etyczno-moralna musi być autentyczna, zgodna z tym czego uczymy, a że czasem bywało trudno ? – Bóg daje pomoc i z Jego pomocą pokonamy wszelkie trudności.

Wązanka od doradców

Na zakończenie swojej wypowiedzi, w imieniu doradców rodzinnych tej Ziemi, Diecezjalna doradczyni złożyła obietnicę, że obecnie posługujący doradcy będą kontynuować Dzieło pp. Platerów, że będą troszczyć się o przekazywanie Prawdy o małżeństwie i rodzinie, o konieczności obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i życia zgodnego z Bożym zamysłem, aby kolejne pokolenia Polaków na Pomorzu Zachodnim mogły zakładać szczęśliwe rodziny i budować społeczeństwo osób miłujących Boga i Ojczyznę.

Dalsze uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem bpa Henryka Wejmana odbyły się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, gdzie doczesne szczątki Zofii spoczęły w mogile u boku męża Michała  (al. Kasztanowa, pole 11, trzysta metrów od drugiej bramy).

Po uroczystościach na cmentarzu, rodzina i przyjaciele spotkali się, aby powspominać Zofię i Michała. Była możliwość obejrzenia zdjęć z życia i działalności śp. śp. małżonków w ramach przygotowanej przez dzieci prezentacji. Zobaczyliśmy osoby szczęśliwe, które promieniowały radością, wzajemną miłością, którą razem nieśli do innych. Usłyszeliśmy ciepłe słowa o radościach i troskach, o przyjaźni i współpracy, o celach i zadaniach, które łączyły zebranych z Zofią i Michałem. Przemysław Fenrych, Edmund Bilicki, Iwona Rawicka i inni goście opowiadali o zdarzeniach i spotkaniach, oraz wpływie, jaki miała postawa i przykład świętości pp. Platerów na ich decyzje i działania na polu poradnictwa i obrony życia.

Jako przedstawiciele społeczności Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jesteśmy dumni, że było nam dane żyć i współpracować z tak zacną i szlachetną osobą jaką była śp. Zofia Plater-Zyberk.

Krystyna Piotrowska-Szymala

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

 

Więcej informacji o życiu i działalności Zofii Plater-Zyberk znajduje się na stronie internetowej poradnictwa rodzinnego

www.poradnictwo.szczecin.pl w zakładce Dla doradców>>Zasłużeni dla poradnictwa

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review