Anna Lorenc

Wspomnienie o Annie Lorenc

wieloletnia doradczyni życia rodzinnego,
a w latach 1970-1989 Krajowa Instruktorka Poradnictwa Rodzinnego.

Swoje życie poświęciła służąc rodzinom, broniąc wartości życia ludzkiego, przekazując prawdę o Bożym zamyśle o małżeństwie i rodzinie.

fot - W czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie,
Hanka Lorenc  była jedną z osób składających na ręce Ojca świętego
Votum życia - zapisane  243  uratowanych od aborcji dzieci

Życiorys Hanny Lorenc

Anna Lorenc urodziła się 4 czerwca 1923 roku w Sanoku jako czwarte z pięciorga dzieci Ludwika Lorenc i Marii z domu Wołyniec. W rodzinie od najmłodszych lat odbierała wychowanie patriotyczne oraz głęboko zakorzenioną wiarę w Boga.  Była dzieckiem chorowitym, któremu lekarze nie dawali szans na długie życie. Swoje powołanie odkryła bardzo wcześnie, bo  już w wieku 9 lat, modląc się do Matki Bożej o wskazanie drogi życiowej. Wówczas uznała „życie człowieka za najwyższą wartość”. Ta idea realizowała się przez całe jej życie na każdym etapie. Ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum w Sanoku. Podczas okupacji pracowała jako guwernantka w majątku Tarnowskich, jednocześnie będąc sanitariuszką i łączniczką AK.

Po wojnie pragnęła zostać sędzią dla nieletnich – rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednocześnie w ramach Duszpasterstwa Akademickiego organizuje prace z „dziećmi ulicy” zajmując się grupą ponad 50. dzieci w wieku od 9 do 16 lat. Roztacza także opiekę nad rodzinami wielodzietnymi, dla których organizuje zajęcia sobotnio-niedzielne dla dzieci, aby odciążyć rodziców na ten czas. Podczas studiów wielokrotnie oferowano jej wizje sędziego, ale pod warunkiem wstąpienia do Partii – te propozycje zawsze odrzucała, nie godząc się na utratę wiary. Pod koniec studiów rozpoczyna pracę w Wydziale Zdrowia w Toruniu, Referacie Ochrony Matki i Dziecka. I tu ponownie mottem działania staje się służba Bogu przez rodzinę. Organizuje pomoc dla samotnych matek oraz rodzin wielodzietnych, uzyskując wsparcie władz województwa z Bydgoszczy. Rozpoczyna także wykonywanie wywiadów z matkami decydującymi się na aborcje, aby przekonać je do ochrony życia poczętego, co jest ewenementem w tamtych czasach. Organizuje także zaplecze modlitewne dla tej działalności. Po skończeniu studiów ze względów politycznych nie może nigdzie podjąć pracy.

Decyduje się na zmianę zawodu, rozpoczyna naukę w Szkole Pielęgniarskiej przy Akademii Medycznej w Krakowie. Po jej skończeniu współuczestniczy w organizacji Szkoły Pielęgniarskiej w Toruniu. Staje się dla uczennic wspaniałym wzorem postawy pielęgniarki w stosunku do pacjenta, ucząc je praktycznej pracy na oddziałach szpitalnych.

W maju 1970 roku spotyka się z Teresą Strzembosz, po której śmierci podejmuje pracę początkowo jako Diecezjalna, a następnie Krajowa Instruktorka Duszpasterstwa Rodzin. Rozpoczyna prace nad przygotowaniem formacji instruktorek, księży współpracujących z Duszpasterstwem, współpracuje przy tworzeniu planów pracy Duszpasterstwa Rodzin w Polsce z Arcybiskupem krakowskim Karolem Wojtyłą, dr Wandą Półtawską i Teresą Kramarek. Rozpoczyna prace organizacyjne w zakresie poradnictwa rodzinnego w diecezji gnieźnieńskiej, a następnie archidiecezji krakowskiej, współpracując w tym czasie blisko z Prymasem Wyszyńskim i Kardynałem Wojtyłą.  Następnie przez wiele lat jeździ po całej Polsce, organizując parafialne punkty poradnictwa rodzinnego, struktury dekanalne oraz diecezjalne. Pracy tej poświeca się z olbrzymim zaangażowaniem pomimo trudności stawianych przez ówczesne władze.

Zaraz po przejściu na emeryturę podejmuje się wykładów na lekcjach przygotowania do życia w rodzinie z najtrudniejszą młodzieżą w technikum. Pracę tę kończy po trzech latach, ciesząc się olbrzymim uznaniem młodzieży. Do ostatnich swoich dni pracowała aktywnie, uczestnicząc w konsultacjach projektów związanych z opieką nad rodziną, osobami starszymi i dziećmi.

Odeszła do Pana w dniu 14 marca 2016 roku. Pozostanie w naszej pamięci jako niestrudzony orędownik służbie Bogu przez rodzinę. Pozostała do końca wierna swoim ideałom.

Jan Siwek

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review